techniek-breed vmbo BB 2004

Het centraal examen techniek-breed vmbo BB werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.