sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) vmbo KB 2002

Het centraal examen sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) vmbo KB werd als regulier examen afgenomen van 2006 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.