pilot-icoon

Pilot

scheikunde havo 2014 (pilot)

Het centraal examen scheikunde havo werd in 2014 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.