pilot-icoon

Pilot

scheikunde havo 2013 (pilot)

Het centraal examen scheikunde havo werd in 2013 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.