pilot-icoon

Pilot

scheikunde havo 2009 (pilot)

Het centraal examen scheikunde havo werd in 2009 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2009 werd regulier het volgende examen afgenomen: scheikunde havo

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen scheikunde havo 2009 (pilot). Kies scheikunde in 2009 of havo in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.