scheikunde havo 2005

Het centraal examen scheikunde havo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2015 en als pilot-examen van 2009 tot en met 2014.