rekenen 3F 2016


Variant


Voorbeeldtoetsen en de brochure Kaders Rekentoets VO zijn beschikbaar via de pagina Rekentoets VO.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor de toets rekenen 3F 2016. Kies rekenen in 2016 of havo in 2016 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog