rekenen 3ER in 2018

Afnameperiodes

  • donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018
    2e afnameperiode
  • donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 *
    3e afnameperiode

Deze toets is een variant van de toets


  • Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018

    Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel. Daarom is aan het begin van de derde afnameperiode één extra dag aangewezen waarop vwo-examenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen voor een herkansing hun rekentoetsresultaat kunnen meenemen in de afweging voor welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan. Examenkandidaten vwo kunnen in de periode 30 mei t/m 11 juni 2018 ook meedoen, maar ontvangen hun cijfer dan pas later.

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor de toets rekenen 3ER in 2018. Kies rekenen in 2018 of havo in 2018 of vwo in 2018 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog