rekenen 3ER 2017


Deze toets is een variant van de toets


  • Extra afnamedag: alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): woensdag 24 mei 2017

Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor de toets rekenen 3ER 2017. Kies rekenen in 2017 of havo in 2017 of vwo in 2017 als u breder geïnformeerd wilt worden.