pilot-icoon

Pilot

rekenen 2A in 2017 (pilot)

De toets rekenen 2A wordt in 2017 als pilot-toets afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog