pilot-icoon

Pilot

produceren, installeren en energie vmbo BB 2016 (pilot)

Het centraal examen produceren, installeren en energie vmbo BB werd in 2016 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

Pijl omhoog