produceren, installeren en energie GL vmbo 2015

Het centraal examen produceren, installeren en energie GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog