Nederlands vmbo GL en TL 2009

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo GL en TL 2009. Kies Nederlands in 2009 of vmbo GL in 2009 of vmbo TL in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.