Nederlands vmbo GL en TL 2007

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo GL en TL 2007. Kies Nederlands in 2007 of vmbo GL in 2007 of vmbo TL in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.