Nederlands vmbo GL en TL 2007

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.



Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo GL en TL 2007. Kies vmbo TL in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.