Nederlands vmbo BB 2009

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo BB 2009. Kies Nederlands in 2009 of vmbo BB in 2009 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog