Nederlands vmbo BB 2008

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo BB 2008. Kies vmbo BB in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.