Nederlands vmbo BB 2005

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo BB 2005. Kies Nederlands in 2005 of vmbo BB in 2005 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog