Nederlands vmbo BB 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands vmbo BB 2003. Kies vmbo BB in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.