Nederlands KB vmbo 2002

Het centraal examen Nederlands KB vmbo wordt afgenomen vanaf 2003.

Pijl omhoog