Nederlands GL en TL vmbo 2021

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen


Meer informatie


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands GL en TL vmbo 2021. Kies Nederlands in 2021 of vmbo GL in 2021 of vmbo TL in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog