Nederlands BB vmbo 2021

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2021 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands BB vmbo 2021. Kies Nederlands in 2021 of vmbo BB in 2021 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog