Nederlands BB vmbo 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen Nederlands BB vmbo 2004. Kies vmbo BB in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog