natuurkunde vwo 2010


In 2010 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: natuurkunde vwo (pilot-examen)


In 2010 werd als bezemexamen het volgende examen afgenomen: natuurkunde 1 vwo (bezemexamen)


VariantLet op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuurkunde vwo 2010. Kies natuurkunde in 2010 of vwo in 2010 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog