pilot-icoon

Pilot

natuurkunde, vwo in 2013 (pilot)

Het centraal examen natuurkunde, vwo werd in 2013 als pilot-examen afgenomen.

De informatie op deze pagina geldt voor pilot-scholen, zie de toelichting.

In 2013 werd regulier het volgende examen afgenomen: natuurkunde, vwo


Publicaties


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het pilot-examen natuurkunde, vwo in 2013. Kies natuurkunde in 2013 of vwo in 2013 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog