natuurkunde havo 2011


In 2011 werd als pilot-examen het volgende examen afgenomen: natuurkunde havo (pilot-examen)


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuurkunde havo 2011. Kies natuurkunde in 2011 of havo in 2011 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog