natuurkunde, havo in 2005

Het centraal examen natuurkunde, havo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2015 en als pilot-examen van 2009 tot en met 2014.

Pijl omhoog