natuurkunde 1 vwo 2020

Het centraal examen natuurkunde 1 vwo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2009 en als bezemexamen in 2010.