natuurkunde 1 havo 2013

Het centraal examen natuurkunde 1 havo werd als regulier examen afgenomen tot en met 2008 en als bezemexamen in 2009.