natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 2024

Vakspecifieke informatie

De vakspecifieke informatie volgt met de Septembermededeling.

Examenstof

Hulpmiddelen

De in 2024 toegestane hulpmiddelen zijn nog niet bekend gemaakt.

Examenzittingen

  • maandag 27 mei 2024 13:30-15:30
    1e tijdvak

Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 2024. Kies natuur- en scheikunde in 2024 of vmbo TL in 2024 als u breder geïnformeerd wilt worden.