natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 2008

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 2008. Kies natuur- en scheikunde in 2008 of vmbo GL in 2008 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog