natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL 2002

Het centraal examen natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL wordt afgenomen vanaf 2003.