natuur- en scheikunde I vmbo KB 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo KB 2004. Kies natuur- en scheikunde in 2004 of vmbo KB in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.