natuur- en scheikunde I vmbo KB 2003

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo KB 2003. Kies vmbo KB in 2003 als u breder geïnformeerd wilt worden.