natuur- en scheikunde I vmbo KB 2002

Het centraal examen natuur- en scheikunde I vmbo KB wordt afgenomen vanaf 2003.