natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2007

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Variant


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2007. Kies natuur- en scheikunde in 2007 of vmbo TL in 2007 als u breder geïnformeerd wilt worden.