natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2006

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Variant


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL 2006. Kies natuur- en scheikunde in 2006 of vmbo TL in 2006 als u breder geïnformeerd wilt worden.