natuur- en scheikunde I vmbo BB 2006

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.

Examen­documenten

1e tijdvak, 24 mei 2006

2e tijdvak, 20 juni 2006


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I vmbo BB 2006. Kies natuur- en scheikunde in 2006 of vmbo BB in 2006 als u breder geïnformeerd wilt worden.