natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht gebruik worden gemaakt van:

Daarnaast kon zoals altijd het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen natuur- en scheikunde I GL en TL vmbo 2004. Kies natuur- en scheikunde in 2004 of vmbo TL in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog