natuur- en scheikunde I compex GL en TL vmbo 2004

Het centraal examen natuur- en scheikunde I compex GL en TL vmbo werd afgenomen van 2005 tot en met 2011.

Pijl omhoog