mode en commercie vmbo KB 2021

Het centraal examen mode en commercie vmbo KB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.