mode en commercie vmbo GL 2004

Examenstof

Hulpmiddelen

Bij het centraal examen mocht alleen het basispakket hulpmiddelen worden gebruikt.


Let op: Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor het examen mode en commercie vmbo GL 2004. Kies mode en commercie in 2004 of vmbo GL in 2004 als u breder geïnformeerd wilt worden.

Pijl omhoog