mode en commercie GL vmbo 2020

Het centraal examen mode en commercie GL vmbo werd als regulier examen afgenomen van 2003 tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.

Pijl omhoog