mobiliteit en transport vmbo KB 2005

Het centraal examen mobiliteit en transport vmbo KB wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog