mobiliteit en transport vmbo GL 2007

Het centraal examen mobiliteit en transport vmbo GL wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog