mobiliteit en transport vmbo BB 2011

Het centraal examen mobiliteit en transport vmbo BB wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.