mobiliteit en transport KB vmbo 2006

Het centraal examen mobiliteit en transport KB vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog