mobiliteit en transport GL vmbo 2013

Het centraal examen mobiliteit en transport GL vmbo wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog