metaaltechniek vmbo BB 2021

Het centraal examen metaaltechniek vmbo BB werd als regulier examen afgenomen tot en met 2018 en als bezemexamen in 2019.