media, vormgeving en ICT vmbo GL 2002

Het centraal examen media, vormgeving en ICT vmbo GL wordt als regulier examen afgenomen vanaf 2017 en als pilot-examen in 2016.

Pijl omhoog